Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/nanpanya/domains/nanpanya.com/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

สวัสดิการสำหรับนักเรียน

1. ไม่เสียค่าหน่วยกิตหรือค่าบำรุงการศึกษาใดๆ
2. ได้รับแจกเครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง
3. อาหาร 3 มื้อ และอาหารเสริม
4. ที่พักฟรี (หอนอนนักเรียนชายและหอนอนนักเรียนหญิง)
5. ได้รับแจกเครื่องแต่งกายอื่นๆ
อาทิ ถุงเท้า รองเท้า รองเท้าแตะ ชุดชั้นใน เสื้อกันหนาว ฯ
6. ได้รับแจกของใช้ส่วนตัวต่างๆ
อาทิ ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ฯ
7. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน โดยนักกิจกรรมบำบัด
นักกายภาพบำบัด และทีมสหวิชาชีพ
8. บริการด้านสุขภาพ อาทิ การปฐมพยาบาล การรักษา
การส่งต่อสถานพยาบาล การตรวจสุขภาพร่างกาย
การตรวจสุขภาพฟัน ฯ เป็นต้น