[ rungnapha ]
ชื่อ-นามสกุล : 
รุ่งนภา แสงงาม
ชื่อเล่น : 
รุ่ง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
6/7/2520
อายุ : 
40
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
kulrung@hotmail.co.th  
ที่อยู่ : 
390 ม.3
อำเภอ : 
ภูเพียง
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0918582860
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี