[ supunnika ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สุพรรณิกา วิชาเป็ง
ชื่อเล่น : 
พรรณ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
8/11/2517
อายุ : 
44
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
supunnika_99@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
155 หมุ่ 11 ตำบลกองควาย
อำเภอ : 
ภูเพียง
จังหวัด : 
น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 
55000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0871895579
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี