โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nanpanya.com Wed, 23 May 2018 15:04:00 กิจกรรมอบรมระเบียบวินัยและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=30 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1527062640.jpg

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมอบรมระเบียบวินัยและมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีนางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ
นิติกรชำนาญการ สังกัดสพป.น่านเขต1 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ณ อาคารเรียนอนุบาล

1527062640
กิจกรรมอบรมการเงินและพัสดุให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โดยมีวิทยากรจากคลังจังหวัดน่านมาให้ความรู้ http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=29 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1527062489.jpg

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรมอบรมการเงินและพัสดุให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โดยมีวิทยากรจากคลังจังหวัดน่านมาให้ความรู้

1527062489
จัดการสาธิตการสอนแนววอลดอร์ฟให้แก่คณะครูระดับชั้นมัธศึกษา ณ อาคารอนุบาล http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=28 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1527062271.jpg

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนน่านปัญญานุกูลได้จัดการสาธิตการสอนแนววอลดอร์ฟให้แก่คณะครูระดับชั้นมัธศึกษา ณ อาคารอนุบาล

1527062271
กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาล http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=27 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1527062069.jpg

โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาล

1527062069
สืบฮีตสานฮอยสระเกล้าดำหัวจุ้มสะหลีประเพณีปีใหม่เมือง http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=24 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1525049568.jpg

.เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดกิจกรรม สืบฮีตสานฮอย สระเกล้า ดำหัว 

1525049568
ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะครู ได้ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=23 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1525049401.jpg

งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

1525049401
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2561 "น่านเกมส์" ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=22 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1525049064.jpg

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 

1525049064
กิจกรรมสร้างพลังประสานความสามัคคี http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=19 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1520576744.jpg

กิจกรรมสร้างพลังประสานความสามัคคี

1520576744
กิจกรรมขายสินค้างานอาชีพ ผลผลิตจากนักเรียน http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=18 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1519569183.jpg

กิจกรรมขายสินค้างานอาชีพ ผลผลิตจากนักเรียน

1519569183
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=17 http://www.nanpanya.com/http://www.nanpanya.com/icon/news_1519569076.jpg

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

1519569076