โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.nanpanya.com Fri, 09 Mar 2018 13:26:09 กิจกรรมสร้างพลังประสานความสามัคคี http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=19 http://www.nanpanya.com/icon/news_1520576744.jpg

กิจกรรมสร้างพลังประสานความสามัคคี

1520576744
กิจกรรมขายสินค้างานอาชีพ ผลผลิตจากนักเรียน http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=18 http://www.nanpanya.com/icon/news_1519569183.jpg

กิจกรรมขายสินค้างานอาชีพ ผลผลิตจากนักเรียน

1519569183
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=17 http://www.nanpanya.com/icon/news_1519569076.jpg

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

1519569076
ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารและขนมนักเรียน http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=16 http://www.nanpanya.com/icon/news_1519568993.jpg

ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารและขนมนักเรียน

1519568993
ค่ายวิชาการ http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=15 http://www.nanpanya.com/icon/news_1519568938.jpg

ค่ายวิชาการ

1519568938
ทัศนศึกษา http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=14 http://www.nanpanya.com/icon/news_1519568779.jpg

ทัศนศึกษา

1519568779
โครงการ DARE ต่อต้านยาเสพติด http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=13 http://www.nanpanya.com/icon/news_1519568652.jpg

โครงการ DARE ต่อต้านยาเสพติด

1519568652
กำหนดการกิจกรรม "ระดมความคิด พิชิตโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพรช" http://www.nanpanya.com/?name=news&file=readnews&id=11 http://www.nanpanya.com/images/icon/Apps.png

กำหนดการกิจกรรม "ระดมความคิด พิชิตโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพรช"

1518753463