Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/nanpanya/domains/nanpanya.com/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Feed aggregator

การตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เรียน:  ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วย สพฐ.ประกาศผลการตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รายละเอียดตามประกาศดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประกาศ

การตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

เรียน:  ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วย สพฐ.ประกาศผลการตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รายละเอียดตามประกาศดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประกาศ

กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ( ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 )

เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ( ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 )

เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการภาพยนตร์สั้น "๙ ความดีที่พ่อสอน"

เรียน:  ผู็อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โครงการภาพยนตร์สั้น "๙ ความดีที่พ่อสอน" เพื่อลุ้นชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท
สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2w18pvf
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/9shortfilm
สอบถาม/ติดตามข่าวสารโครงการประกวดฯ คลิก... https://line.me/R/ti/p/%40wgm9310f สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดโครงการ หนังสือ ศธ 04005/ว 780

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการภาพยนตร์สั้น "๙ ความดีที่พ่อสอน"

เรียน:  ผู็อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา โครงการภาพยนตร์สั้น "๙ ความดีที่พ่อสอน" เพื่อลุ้นชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท
สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2w18pvf
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/9shortfilm
สอบถาม/ติดตามข่าวสารโครงการประกวดฯ คลิก... https://line.me/R/ti/p/%40wgm9310f สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดโครงการ หนังสือ ศธ 04005/ว 780

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( แก้ไข เพิ่มเติม ไฟล์แนบ)

เรียน:  ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกพื้นที่การศึกษา ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( แก้ไข ไฟล์รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีการศึกษา 2560 เพิ่มเตืม หนังสือนำ ศธ 04004/ ว910 และ หนังสือนำ ศธ 04004/ ว911 ) สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีกศ60 (แก้ไข) หนังสือนำ ศธ 04004/ ว910 หนังสือนำ ศธ 04004/ ว911

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( แก้ไข เพิ่มเติม ไฟล์แนบ)

เรียน:  ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกพื้นที่การศึกษา ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( แก้ไข ไฟล์รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีการศึกษา 2560 เพิ่มเตืม หนังสือนำ ศธ 04004/ ว910 และ หนังสือนำ ศธ 04004/ ว911 )

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามพระบรมราชกุมารี

เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามพระบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสตรีวิทยา เลขที่ 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร 02 281 6505 หรือ 02 282 1626 ต่อ 601 โทรสาร 02 28/0 5813 , 02 282 1300 02 282 1304 , 02282 1915 หรือ Download ระเบียบการแข่งขัน ได้ที่ http://www.satriwit.ac.th หรือ http://wwww.romchattra.com สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามพระบรมราชกุมารี

เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามพระบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนสตรีวิทยา เลขที่ 82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร 02 281 6505 หรือ 02 282 1626 ต่อ 601 โทรสาร 02 28/0 5813 , 02 282 1300 02 282 1304 , 02282 1915 หรือ Download ระเบียบการแข่งขัน ได้ที่ http://www.satriwit.ac.th หรือ http://wwww.romchattra.com สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560)

เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560)

เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

Pages

Subscribe to โรงเรียนน่านปัญญานุกูล aggregator